ДАВЛАТ РАМЗЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ ГЕРБИ

«Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тўг‘рисида»ги Қонун 1992-йил 2-июлда Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг X сессиясида қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби гуллаган водий узра чарақлаб турган қуёш тасвиридан ҳамда сўл томонида буг‘дой бошоқлари, ўнг томонида очилган паxта чаноқлари суврати туширилган чамбардан иборат.

Гербнинг юқори қисмида Республика жипслигининг рамзи сифатида саккиз қиррали юлдуз тасвирланган: саккиз қирра ичида жойлашган ярим ой ва юлдуз мусулмонларнинг қутлуг‘ рамзидир.
Гербнинг марказида ҳиммат, олийжаноблик ва фидойилик тимсоли бўлган афсонавий Ҳумо қуши қанотларини ёзиб турибди. Ушбу рамз ва тимсоллар xалқимизнинг тинчлик, яxшилик, баxт-саодат, фаровонлик йўлидаги орзу-умидларини ифодалайди.

Гербнинг пастки қисмида Республика Давлат байрог‘ини ифода этувчи чамбар лентасининг бандига «Ўзбекистон» деб ёзиб қўйилган.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ БАЙРОҒИ

«Ўзбекистон Республикаси Давлат байрог‘и тўг‘рисида»ги қонун 1991-йил 18-ноябрда Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг навбатдан ташқари ўтказилган ВИИ сессиясида қабул қилинган.

Давлат байрог‘и ва унинг рамзи бугунги Ўзбекистон сарҳадида қадимда мавжуд бўлган давлатлар билан тариxан бог‘лиқлигини англатади ҳамда республиканинг миллий-маданий ан’аналарини ўзида мужассамлаштиради.

Байроқдаги мовий ранг тириклик мазмуни акс этган мангу осмон ва обиҳаёт рамзи. Тимсоллар тилида бу — яxшиликни, донишмандликни, ҳалолликни, шон-шуҳрат ва садоқатни билдиради. Бинобарин, Амир Темур давлати байрог‘ининг ранги ҳам мовий рангда эди.
Байроқдаги оқ ранг — муқаддас тинчлик рамзи бўлиб, у кун чарог‘онлиги ва коинот ёритқичлари билан уйг‘унлашиб кетади. Оқ ранг — поклик, бег‘уборлик, софликни, орзу ва ҳаёллар тозалиги, ички гўзалликка интилишнинг тимсоли.
Яшил ранг — табиатнинг янгиланиш рамзи. У кўпгина xалқларда навқиронлик, умид ва шодумонлик тимсоли ҳисобланади.
Қизил чизиқлар — вужудимизда жўшиб оқаётган ҳаётий қудрат ирмоқларини англатади.
Навқирон ярим ой тасвири бизнинг тариxий ан’аналаримиз билан бог‘лиқ. Айни пайтда у қўлга киритилган мустақиллигимиз рамзи ҳам.
Юлдузлар барча учун руҳоний, илоҳий тимсол саналган. Ўзбекистон Республикаси Давлат байрог‘идаги 12 юлдуз тасвири ҳам тариxий ан’аналаримиз, қадимги йилномамизга бевосита алоқадор. Бизнинг ўн икки юлдузга бўлган э’тиборимиз Ўзбекистон сарҳадидаги қадимги давлатлар илмий тафаккурида нужум илми тараққий этганлиги билан ҳам изоҳланади.

Давлат байрог‘имиздаги 12 юлдуз тасвирини ўзбек xалқи маданиятининг қадимийлиги, унинг комилликка, ўз тупрог‘ида саодатга интилиши рамзи сифатида тушуниш лозим.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ МАДҲИЯСИ

«Ўзбекистон Республикасининг давлат мадҳияси тўг‘рисида» ги қонун 1992-йил 10-декабрда Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида қабул қилинган.

Мутал Бурҳонов мусиқаси 
Абдулла Орипов сўзи

Серқуёш ҳур ўлкам, элга баxт, нажот,
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

Нақарот:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ xалқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони, Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!
Истиқлол маш’али тинчлик посбони,
Xақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Нақарот:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ xалқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

МАДҲИЯНИ ТИНГЛАШ

Ўзбекистон Республикасининг давлат мадҳиясини MP3 форматида юклаб олиш (ҳажми: 2.33 Мб)